World Para Dance Sport

Het wereldkampioenschap rolstoeldansen staat onder de auspiciën van het International Paralympic Committee (afgekort IPC) en lokaal dus onder toezicht van het Belgian Paralympic Committee (BPC).
Voor de rolstoeldanssport houdt het IPC toezicht op de reglementering en de organisatie van het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap. Het IPC is dus in feite de wereldwijde en algemeen erkende internationale federatie voor het rolstoeldansen.
Het wereldkampioenschap heeft om de twee jaar plaats en heeft reeds plaatsgevonden in Japan (1998, 2004 en 2013), Noorwegen (2000), Polen (2002), Nederland (2006), Belarus (2008), Duitsland (2010) en Italië (2015).

Er zijn momenteel 32 landen waar - volgens het International Paralympisch Committee - aan competitief rolstoeldansen wordt gedaan zijn: AUT Austria * AZE Azerbaijan * BEL Belgium * BLR Belarus * BRA Brazil * CPV Cape Verde * ESP Spain * FIN Finland * GBR Great Britain * GER Germany * GEO * Georgia * HKG Hong Kong * HUN Hungary * ISR Israël * ITA Italy * JPN Japan * KAZ Kazakhstan * KOR Korea * KYR Kyrgyzstan * MLT Malta * MEX Mexico * NED Netherlands * NOR Norway * PHI Philippines * POL Poland * RUS Russia * SLO Slovenia * SRB Serbia * SVK Slovakia * TPE Chinese Taipei * TUR Turkey * UKR Ukraine.

Zeer recent heeft het IPC beslist om de naam van de sporten die onder haar toezicht vallen - maar nog niet tot de Paralympische Spelen horen - van naam te veranderen.
Het beheerscomité "IPC Wheelchair Dance Sport" wordt nu World Para Dance Sport en onze sport draagt nu de naam Para Dance Sport.
De achterliggende bedoeling is dat mettertijd ook dansers met een handicap die echter geen gebruik maken van een rolstoel ook tot deze internationale dansgemeenschap kunnen toetreden.
De officiële titel van het WK is nu "Malle 2017 World Para Dance Sport Championship".

Rolstoeldansen is een elegante en aantrekkelijke sport waarbij naast fysieke fitheid ook muzikaliteit en creativiteit belangrijke aspecten zijn.
Het bijzondere is bovendien dat er evenveel - of zelfs iets meer - vrouwelijke rolstoelgebruikers dan mannelijke aan deelnemen. En dat is eerder uitzonderlijk voor de parasporten.

In ons land zijn al de actieve rolstoeldansclubs aangesloten bij de Belgische Rolstoeldansfederatie (BeRF).
Deze vereniging coördineert zowel het recreatieve als het sportieve rolstoeldansen. Zo organiseert de BeRF jaarlijks het Open Belgisch Kampioenschap maar tevens ook de Nationale Dansdag waaraan de verschillende clubs deelnemen zonder competitie.
Wil je meer weten over de Belgische Rolstoeldansfederatie: www.rolstoeldansen.be

International Paralympic Committee

Het International Paralympic Committee (IPC) werd opgericht op 22 september 1989.
Ondertussen overkoepelt het IPC reeds 170 national paralympis committees en is het de internationale federatie voor 9 sporten.
De doelstelling van het IPC is om sportgelegenheden te creëren over de gehele wereld, zowel voor beginnende sporters als voor elite sporters!

Als internationale federatie voor 9 para-sporten - waaronder para Dance Sport - is het IPC verantwoordelijk voor het management en het bestuur van deze sporten en vervult het volgende rollen:
- Beheer van alle technische, financiële en overheidsaspecten.
- Planning en begeleiding van de officiële kampioenschappen (Regionale (Europese) en Wereldkampioenschappen) en andere erkende wedstrijden.
- Ontwikkeling van de sport van breedtesport naar topsport.
- Promotie van de sport.

Para Dance Sport

Rolstoeldansen - Para Dance Sport - is ontstaan in 1968 in Zweden voor recreatieve en rehabilitatie doeleinden. In 1975 werd het een sport, door de eerste competitie die werd georganiseerd en waaraan 30 dansparen deelnamen.
Op de paralympische spelen in Geilo (Noorwegen) was er in 1980 een demonstratiewedstrijd rolstoeldansen!
In 1994 werd het rolstoeldansen internationaal erkend als sport als 'IPC Wheelchair Dance Sport' - nu Para Dance Sport.

Rolstoeldansen is een sport die toegankelijk is voor iedereen en overschrijdt alle belemmeringen van leeftijd, geslacht en cultuur. Daarbovenop is het rolstoeldansen een van de enige sporten die een perfecte demonstratie is van inclusie!
In Para Dance Sport moet een individue, een man of een vrouw, een rolstoelgebruiker zijn om te mogen deelnemen aan de sport. Een danskoppel moet bestaan uit een man en een vrouw.
De sport wordt momenteel beoefend in 32 landen!

De Classificatie

In Para Dance Sport moet een rolstoeldanser, een man of een vrouw, een 'minimale handicap' hebben om te kunnen deelnemen aan erkende wedstrijden.
Die minimale handicap wordt bepaald door de classificatiereglementering en wordt onderzocht door de "classifiers". Dat zijn dokters en paramedici die zich gespecialiseerd hebben om de classificatie uit te voeren binnen een bepaalde G-sport.

Naast het onderzoeken van de minimale handicap bepaalt de classificatie ook of een rolstoeldanser kan aantreden in class 1 (hogere graad van handicap) of class 2 (lagere graad van handicap).
Alle danservormen en categorieën binnen het rolstoeldansen zijn dus onderverdeeld in een class 1 en class 2.
De bedoeling is uiteraard om de competitie eerlijker te laten verlopen.

Het betekent ook dat de juryleden geen rekening moeten houden met de handicap maar de dansers enkel moeten beoordelen op danstechnische prestaties.

Disciplines / Dansvormen

In het Rolstoeldansen bestaan er 4 belangrijke dansvormen, namelijk het duo-dansen, het combi-dansen, het solodansen (single conventineel) en tot slot het freestyle-dansen.

In het duo-dansen wordt het danspaar gevormd door 2 rolstoelgebruikers die samen dansen.
Het danspaar beweegt samen op de muziek volgens vooraf vastgestelde figuren en door hun bewegingen op elkaar af te stemmen - en vooral door de rolstoel op het juiste moment aan te zetten - ontstaat een harmonieus geheel.
Het karakter van de dans wordt zoveel mogelijk behouden, en leiding geven gebeurt, indien het niet mogelijk is om contact te maken, door middel van oogcontact en afspraken.
In het duo-dansen kan er deelgenomen worden in de categorieen "Standaard" en "Latin".

In het combi-dansen bestaat een danspaar uit een rolstoelgebruiker en een staande partner, de perfecte vorm van integratie dus.
Het is hier uiterst belangrijk dat de rollen goed worden verdeeld, want nooit mag de staande partner ten koste van de rolstoelpartner de show stelen! Het moet een evenwichtig samenspel zijn waarbij de mogelijkheden van de zittende partner maximaal benut worden!
In het combi-dansen zijn er 3 categorieen waarin men kan deelnemen: "Standaard", "Latin" en "Freestyle".
In de standaarddansen is een gesloten houding (contact met beide handen) verplicht. In de latin-dansen en de freestyle is dit vrij.

Bij het Single-dansen danst een rolstoelgebruiker zonder partner in competitie.
Deze dansvorm is recent ontwikkeld in het rolstoeldansen, maar kent een groot deelnemersveld!
De deelnemers, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen, kunnen deelnemen in de reeks "Conventional", waarbij ze een eigen interpretatie geven van het stijldansen - waarbij ook in dit geval het karakter van de dans zo goed mogelijk behouden moet blijven.
Of er kan ook gekozen worden om deel te nemen in de discipline "Freestyle".

Bij het freestyle-dansen brengen de dansers een presentatie op eigen muziek. Ook deze discipline is slechts enkele jaren geleden opgenomen in het programma van de kampioenschappen, en ook hier met groot succes.
Het jureringssysteem is volledig verschillende met dat van de conventionele disciplines (standaard en latin). Hier worden de dansers of dansparen beoordeeld volgens drie criteria: danstechniek, choreografie (en presentatie) en moeilijkheidsgraad.
Freestyle kan in combi en in single.

Competities

Het wereldkampioenschap is de belangrijkste competitie van de World Para Dance Sport en wordt elke twee jaar georganiseerd.
De tweede belangrijkste competitie is het regionaal Kampioenschap (in ons geval het Europees Kampioenschap), dat wordt ingericht in het jaar dat er geen WK is.
Daarnaast worden er elk jaar 1 of 2 World Cups georganiseerd, en erkent de World Para Dance Sport ook verschillende andere internationale wedstrijden van organisatoren en landen die zich daarvoor kandidaat stellen.

Dansers moeten minstens aan één erkende internationale wedstrijd deelgenomen hebben voor ze mogen inschrijven voor een WK of een EK.
Bij internationale wedstrijden van het voorjaar 2017 telden we in totaal 196 deelnemers uit 24 landen. Dat betekent nog niet dat die allemaal naar het WK in Malle kunnen komen. In elke wedstrijd van de verschillende disciplines mogen maar drie paren of dansers van eenzelfde land aantreden.

Aan het wereldkampioenschap in Rome in November 2015 namen 153 dansers deel.
Van de 153 dansers waren er 99 rolstoelgebruikers. Er namen 23 nationaliteiten deel.
Een wereldkampioenschap rolstoeldansen in België mag op een vergelijkbaar aantal deelnemers rekenen.

Voor een WK worden door het IPC 9 juryleden en 4 classifiers vanuit verschillende continenten aangesteld.
Alles bij elkaar 18 disciplines waarvoor bronzen, zilveren en gouden medailles worden uitgereikt.

Dansen

Enkele mooie dans quotes

  • "We should consider every day lost on which we have not danced at least once."
  • "You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life."
  • "Dance is the hidden language of the soul"
  • "Life is the dancer and you are the dance"
  • "Great dancers are great because of their passion"
  • "I do not try to dance better than anyone else. I only try to to dance better than myself."
  • "Life is short and there will always be dirty dishes, so let's dance."